Papier firmowy

Papier firmowy jest bardzo istotną formą budowania marki firmy, tworzenia spójności jej odbioru i zapamiętywania przez kontrahentów. Niezbędne narzędzie dla firm prowadzących rozbudowaną korespondencję biznesową. Przydatna również do druku faktur, ofert, zawiadomień itp..

Papier: kreda 90g

Nakłady: od 50 szt do 10000 szt.

Druk: 4+0 CMYK